Terug naar kadet.be

Wedstrijdreglement

  • Deze wedstrijd loopt van 13 april tot en met 30 april. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking.
  • De prijs bedraagt je lengte in legodozen. De legodozen worden rechtopstaand gestapeld, niet liggend. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. En komt na uitnodiging de prijs ophalen bij Medialaan NV.
  • Een deelnemer kan niet ouder zijn dan 12 jaar en niet jonger dan 6jaar. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname en het specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.
  • Wedstrijdreglement    Gebruiksvoorwaarden    Privacy- & cookiestatement